Privacy (AVG)

Tuinvereniging Wormer, gevestigd aan Rigastraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Rigastraat 1, 1531RJ Wormer

De secretaris van Tuinvereniging Wormer is de functionaris gegevensbescherming van Tuinvereniging Wormer. Hij/zij is te bereiken via info@tuinverenigingwormer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuinvereniging Wormer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De vereniging houdt het volgende bij van alle contacten: contactnummer, naam en (post)adres, e-mail adres, telefoonnummer, bijzonderheden en bankrekening.

Van onze Leden houden we daarnaast de volgende gegevens bij: tuinnummer, betaalde statiegelden en inschrijfdatum. Daarnaast bieden we leden de keuze om op de telefoonlijst te staan.

Van Donateurs en oud-leden houden we naast de gegevens van contacten ook de inschrijfdatum bij.

Van Adverteerders houden we naast de contactgegevens ook de het soort bedrijf bij. ‘Naam’ is in dit geval de bedrijfsnaam.

Het bestuur beschikt over alle gegevens, en stelt de benodigde gegevens ter beschikking aan commissies en gedelegeerden om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn inkoopcommissie, redactie, tuincommissie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij verenigingen is helder dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten.

Doelen:

Het afhandelen van uw betalingen, het verzenden van onze Tuinkrant, uitnodigingen, folders en bestellijsten voor b.v. zaden, om contact met u op te nemen door te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinvereniging Wormer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinvereniging Wormer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuinvereniging Wormer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
LedenTot alle zaken afgehandeld zijn, meestal 2 maanden tot 2 jaarVooral bij leden die iets hebben betekend moet er nog wel een iets nagevraagd kunnen worden.
Donateurs2 maandenAfhandeling eindafrekening.
AdverteerdersTot na afhandelen laatste advertentieDaarna kan dit alleen tot vergissingen leiden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinvereniging Wormer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend het deel van uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Buiten onze vereniging stellen we naam en adres gegevens, begin datum lidmaatschap en bij beëindiging ook einddatum lidmaatschap beschikbaar aan de AVVN. De door leden ingevulde bestellijsten van zaden komen bij de zaadhandel terecht.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuinvereniging Wormer blijft verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens aan de AVVN. De AVVN is verantwoordelijk voor verdere verwerkingen. Zie https://www.avvn.nl/privacy