Handleiding Nieuwe Tuinders

Bent u een tuinder of tuinder in de dop en wilt u een van onze tuinen huren? Stuur dan een e-mail naar: bestuur@tuinverenigingwormer.nl

Inleiding:

De “Handleiding” is bedoeld als eerste informatie over de praktische dingen die u moet weten, als u met een tuin begint. Heeft u zelf nog aanvullingen, vragen en opmerkingen of is er iets niet duidelijk: schroom dan niet, dit te melden! Op die manier kunnen wij dit infoblad actueel en duidelijk houden.

Uw eigen tuin:

Eigenlijk tuiniert iedereen op zijn eigen unieke manier: de een wil lekkere groenten kweken, de andere een bloementuin, een derde houdt van verse kruiden of wil een fruitboomgaard – of een combinatie daarvan in een tuin: dat is een echte uitdaging! Het is dan ook de moeite waard het gehele tuincomplex regelmatig te bekijken. Misschien heeft u zelf al ideeën maar soms is het ook goed, om advies te vragen, aan mensen, die al langer ervaring hebben.

Composteren:

Er is geen gezamenlijke composthoop op het complex. U moet uw snoei- en tuinafval zelf afvoeren of u kunt op uw tuin een compostbak inrichten. Op de website staat alle informatie over composteren.

De belangrijkste regels, die het onderhoud en de inrichting van uw tuin betreffen, staan in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Leest u dit ook door!

Praktische Informatie:

Het is de bedoeling, dat u uw eigen gereedschap op de tuin gebruikt. Er is wel een (beperkt) aantal gereedschap van de vereniging aanwezig in en rondom het Trefpunt. Dit gereedschap, waaronder ook kruiwagens wordt verstaan, dient gereinigd en nog dezelfde dag terug gebracht te worden. Eventuele gebreken aan het gereedschap dient te worden hersteld of gemeld aan één van de leden van de Tuincommissie

In principe worden er op het hele complex geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Natuurlijke middelen zijn wel toegestaan. Bij twijfel kunt u zich altijd aan een van de leden van de tuincommissie wenden. Water voor de planten kan tijdens droogte uit de sloten gehaald worden. Het is niet toegestaan, om hiervoor leidingwater te gebruiken!

Het is niet toegestaan om ongevraagd en zonder toestemming de tuin van een andere tuinder te betreden.

Als er wel toestemming wordt verleend, dient de naam van de persoon aan wie dit is verleend en de periode waarvoor deze toestemming geldt, vermeldt te worden door de tuinder/eigenaar op de lijst op het groene magneetbord in het Trefpunt. 

Dit geldt ook als u met vakantie gaat of om een andere reden iemand voor u uw tuin onderhoud.

Mensen die niet zijn aangemeld op deze lijst, zullen worden verwijderd uit uw tuin.

Faciliteiten:

Het Trefpunt:

Dit is dé plek voor uitwisseling van ervaringen en vragen met andere tuinders. Daar kunt u een “lekker bakkie doen” (deze is gratis). U kunt indien u dit wilt uw zelf meegebrachte frisdranken en/of etenswaren koelen in de koelkast. Geef wel even duidelijk aan op de producten dat deze van u zijn.

Boekenkast:

In het Trefpunt staat een boekenkast waar tuinboeken over allerlei onderwerpen te vinden zijn. Er liggen ook een aantal tuintijdschriften. Als u een boek wilt lenen, kan dat door een briefje op te hangen op het magneetboord, met naam en datum erbij.

Magneetbord:

Hangt in het trefpunt. Bedoeld als mogelijkheid om onderlinge planten, zaden en stekken te ruilen, te zoeken of aan te bieden. Belangrijke mededelingen worden hier of in de infokast buiten het Trefpunt, opgehangen. Ook hangt er een lijst voor intekenen voor frezen en een lijst waar je noteert als je gereedschap leent.

Het complex en de gebouwen:

Worden in eigen beheer verzorgd en onderhouden. Voor de verschillende werkzaamheden zijn er geregeld vrijwilligers nodig. Dit wordt meestal op de zaterdagochtend gezamenlijk gedaan. Leden van de tuincommissie benaderen de leden voor het te verrichten werk en coördineren de werkzaamheden.

Zaden, aardappelen en meststoffen:

Een keer in het jaar kan er een gezamenlijke bestelling gedaan worden, waar wij als vereniging korting krijgen. Rond november krijgt ieder lid de catalogus plus een bestellijst in de bus.

Tonkinstokken (bonenstaken):

Kunt u aanschaffen via de tuinvereniging bij één van de leden van de Tuincommissie en of inkoopcommissie. Voor de actuele prijzen, zie Trefpunt. De Tonkinstokken kunnen, mits na gebruik goed schoongemaakt en droog opgeborgen, jaren mee gaan. Er is opbergmogelijkheid in de kist achter het mesthok.

Mest en of Houtsnippers:

In het Trefpunt hangt regelmatig een lijst waar u zich kunt opgeven. Hangt er geen lijst dan kunt u het aanvragen bij de leden van de tuincommissie.

Aanhanger:

De aanhanger kunt u voor eigen gebruik huren (€ 7,50 per keer). U kunt dit regelen bij één van de leden van de Tuincommissie.

Frezen:

U kunt uw tuin laten frezen. In het Trefpunt hangt een lijst waar u zich kunt opgeven. Dit mag u niet zelf doen.

Werkplaats:

Het Trefpunt heeft ook een werkbank en gereedschap. U mag hier gebruik van maken.

Toilet:

Aan de rechterzijkant van het Trefpunt bevindt zich het (invalide)toilet.

Overige Informatie:

De Tuinkrant:

Ons verenigingsblad verschijnt op het moment twee keer per jaar. Hier vind u behalve informatie vanuit het bestuur en tuincommissie een aantal vaste rubrieken, zoals Culinaria, Tuinwerk (met tips voor het betreffende seizoen). kopij kan opgestuurd worden naar   redactie@tuinverenigingwormer.nl

Opendag:

Ieder jaar wordt er in de zomer een Open Dag georganiseerd. Deze dag is bedoeld om iedereen die geïnteresseerd is in tuinieren een blik te gunnen op ons complex. Ook kunnen de ouders van de scholieren een kijkje nemen op de schooltuinen. Er worden ook producten van de tuinen verkocht.