Meststoffen

Meer is niet beter. Meer is vaak zelfs slechter. Ondoordacht aanbrengen van meststoffen kan de bodem uit balans brengen. Een teveel van de ene stof kan een tekort aan een andere stof veroorzaken. Ook kunnen de bodem en het oppervlaktewater vervuilen. 

Compost

Compost is de basis voor elke tuin, voor elk park, voor elk bos. Er zijn 2 soorten compost; goede en slechte kwaliteit. Compost die niet goed gecontroleerd is, kan bijvoorbeeld zware metalen en andere giftige stoffen bevatten. Goede biologische compost verhoogt de bodemvruchtbaarheid, zal planten sterk en weerbaar maken tegen ziektes, schimmels en insecten. 

In één handje compost zitten miljarden levende organismen. Deze zullen het aantal kleine dieren in de bodem snel vergroten. Ook wordt het organische stof gehalte in de bodem verhoogt. De voedingsstoffen komen middels de werking van microben gedurende het jaar langzaam vrij. Planten nemen dit op en het gewas zal een hoge voedingswaarde hebben. 

400 liter per 100 m2 compost (slechts 4 millimeter dik) zorgt voor een jaar lang stikstof, fosfor en kalium, calcium, magnesium, zwavel en vele andere mineralen in de bodem. Compost die gemaakt is van veel groen materiaal en een beetje mest, zorgt voor ruim voldoende kalium. Tuinders die compost, houtas en/of mulch gebruiken, hoeven normaliter nooit zorgen te hebben over een kali-tekort. 

Composteren door koolstof en stikstof te mengen

Koolstofrijke materialen: bladeren, stro, hooi, papier, karton, hout of zaagsel. Stikstofrijke materialen: mest, zeewier, grasmaaisel, luzernehooi en voedselresten. 

Gesteentemeel

Gesteentemeel van goede kwaliteit is één van de beste meststoffen omdat het een breed scala aan mineralen bevat. Deze komen in de loop van een aantal jaren beschikbaar. Gesteentemeel heeft dus een langzame maar ook langdurige werking. 

Calcium

Calcium kan alleen verantwoord gebruikt worden na bodemonderzoek. Calcium is meer nodig dan welk ander element ook. Net als de botten in ons lichaam, zorgt het voor de basisstevigheid van de plant. Het is niet alleen in de plant nodig, maar ook in de bodem. In de bodem creëert calcium energie. Hierdoor kunnen andere elementen die een plant laten groeien in de bodem vrij komen. Gewassen die veel calcium nodig hebben zijn sla, kool, broccoli, luzerne, spruitkool en spinazie. Calcium zorgt er ook voor dat je heel knapperige sla krijgt. Het is bijna altijd belangrijker calcium toe te voegen dan magnesium. 

Vloeibaar calcium

Wordt in kleine hoeveelheden gebruik omdat ze zo goed beschikbaar zijn voor microben en planten en zo gelijkmatig verspreid kunnen worden. Afhankelijk van de bodem zuurgraad; 85-170 ml per 100 m2 

Calciumcarbonaat

Calciumcarbonaat (ook wel aragoniet) = gemalen zeeschelpen 30% calcium en 4% magnesium (=11:1) Zacht werkende stof met een goede calcium magnesium verhouding. 

Calciumsulfaat, beter bekend als Gips

22% calcium en 17% zwavel Niet het bouwmateriaal (bevat giftige stoffen) ook niet de chemische versie, maar het sedimentair gesteente. 

Beendermeel

Bevat fosfor en calcium. Ook wel hard natuurfosfaat en zacht natuurfosfaat genoemd. Afhankelijk van de oorsprong kunnen de hoeveelheden en verhoudingen wisselen. Langzaam werkend product. Calcium komt in de loop van de tijd wel beschikbaar, maar voor de fosfor kan dit wel jaren duren.

Bloedmeel

Bloedmeel is een snelle stikstofbemesting. Werkt 2 maanden. Planten hebben alleen behoefte aan extra stikstof tijdens het groeiseizoen. Bij teveel gebruik, kan er nitraat-vergiftiging optreden. Gebruik bloedmeel niet te vroeg in het seizoen. De microben in de bodem zijn er dan nog niet klaar voor en een nitraat- vergiftiging ligt dan op de loer. Een alternatief om stikstof in de grond te brengen is door het zaaien van vlinderbloemigen zoals klaver, luzerne of door te mulchen met zeewier, grasmaaisel, luzernehooi, compost. 

Zeewiermeel (gedroogde gemalen zeewier)

Bevat cytokinines en auxine, beide belangrijke natuurlijke groeihormonen voor planten. Verbeteren de celdeling, reguleert de formatie van celwanden, verhoogt de productie van chlorofyl (positief effect op de fotosynthese), verbeterd groei van wortels en scheuten, verlengt het groeiseizoen in de herfst. 

Gebruik: 1,5 tot 5 kilo per 100m2 Toepassing: bij voorzaaien, als minerale meststof, samen met EM (Effectieve Micro- organismen) extra effectief. 

Dologran/Dolomietkalk

45% calcium en 15% magnesium (= 3:1) Te veel magnesium kan stikstof laten vervluchtigen en een harde compacte bodem veroorzaken. Magnesium heeft meer omwisselingscapaciteit dan calcium. Daarom is er veel minder magnesium nodig. Dolomietkalk is dan ook alleen aan te raden als de bodem extreem weinig magnesium bevat in verhouding tot calcium. 

Patentkali is kunstmest en ronduit giftig

Bevat 46% ureum. Ureum wordt door bacteriën omgezet naar giftig watervrij ammoniak. Ook reageert ureum met water en produceert zo giftige ammonia (ammoniumhydroxide), ook wel salmiakgeest genoemd.

Kunstmest

Kunstmest is altijd af te raden om tal van redenen; – het is bijna altijd veel te zout wat de bodemkwaliteit aantast, – sommige kunstmeststoffen zijn ronduit giftig, – plofkip effect; creëert planten die snel groot worden, maar geen stevige gezonde basis hebben.

– Doet niets voor het bodemleven, waardoor dit wegkwijnt en verdwijnt.

– Planten ontwikkelen geen of een slechte weerbaarheid tegen ziektes, schimmels en insecten.

– Planten krijgen nauwelijks voedingsstoffen en hebben daardoor weinig voedingswaarde.


Bronnen: Phil Nauta: ‘Bodem in balans’ – Koch Eurolab: ‘Goed bodembeheer’